Studii de Master

Ingineria Mediului şi Securitate în Muncă (durată studii: 2 ani)

Ingineria Mediului şi Securitate în Muncă este un program de studii universitare de masterat care funcţionează începând cu anul 2010. El se adresează absolvenţilor domeniului de licenţă Ingineria Mediului, dar şi altor absolvenţi care doresc să-şi însuşească sau aprofundeze cunoştinţele de ingineria mediului şi securitate în muncă. Absolvenţii acestui program de studiu au capacitatea de a aplica în practica zilnică normele şi tehnicile specifice domeniului, organizarea locului de muncă în vederea eliminării factorilor de risc şi a accidentelor specifice, cooperarea cu alte instituţii şi structuri cu responsabilităţi în domeniu, atât din ţară, cât şi din Uniunea Europeană, în vederea găsirii unor soluţii globale cât mai eficiente. Totodată, absolvenţii acestui master îşi însuşesc şi competenţe de cercetare. Disciplinele din planul de învăţământ sunt predate de cadre didactice cu o competenţă recunoscută, titulare sau asociate.

Plan invatamant IMSM I

Plan invatamant IMSM II

Managementul Situaţiilor de Urgenţă, Crizelor şi Dezastrelor în Agricultură, Silvicultură şi Industrie Alimentară (durată studii: 2 ani)

Programul de studii universitare de masterat funcţionează începând cu anul 2010 şi se adresează absolvenţilor programelor de studii universitare de licenţă din Facultatea de Protecţia Mediului şi nu numai. Drept dovadă, în prezent, printre studenţii acestui program de studii întâlnim ofiţeri, economişti, jurişti, agronomi, horticultori, politehnişti. Programul vizează însuşirea de competenţe privind cunoaşterea şi managementul situaţiilor de urgenţă, crizelor şi dezastrelor din cultura plantelor de câmp şi furajere, cultura plantelor horticole, zootehnie, silvicultură şi industrie alimentară, în vederea înlăturării efectelor negative şi a revenirii la situaţia normală. Absolvenţii acestui program de studii deprind şi competenţe de cercetare. Disciplinele din planul de învăţământ sunt predate de cadre didactice cu o competenţă recunoscută, titulare sau asociate.

Plan invatamant MSUCDASIA I

Plan invatamant MSUCDASIA II

Absolvenţii acestor programe de studii primesc diploma de ,,Master” în ,,Ingineria Mediului şi Securitate în Muncă”, respectiv ,,Managementul Situaţiilor de Urgenţă, Crizelor şi Dezastrelor în Agricultură, Silvicultură şi Industrie Alimentară” și conform ,,Clasificării Ocupaţiilor din România” ISCO – 08 pot avea următoarele ocupaţii: consilier ecolog (213113), evaluator şi auditor de mediu (314107), inginer de cercetare în ingineria sanitară şi protecţia mediului (214224), inspector pentru conformare ecologică (325706), inspector protecţia mediului (325712), specialist documentaţie studii (214112), cercetător în ecologie şi protecţia mediului (213147), auditor de mediu (325703), monitor mediu înconjurător (325705), responsabil de mediu (325710), analist de mediu (263203), specialist în managementul deşeurilor (325713), consilier instituţii publice (111204), şef staţie epurare ape reziduale (132226), referent de specialitate ecolog(213303), inginer ecolog (213304), inspector de specialitate ecolog (213302), inspector de specialitate (214606), Asistent de cercetare în ecologie și protecția mediului (213147), Specialist documentație studii (214112).

Prezentare Master.ppt