Laboratoare


Nr.crt. Denumire laborator Responsabil Locația

1 Topografie Prof.univ.dr.ing. Nicu-Cornel Sabău 202

2 Informatică aplicată Prof.univ.dr.ing. Mircea Curilă 316

3 Biotehnologii Conf.univ.dr.ing. Vasile Laslo S02

4 Microbiologia mediului Conf.univ. dr.ing. Aurelia Oneț 220

5 Știința și tehnologia solurilor Conf.univ. dr.ing. Radu Brejea S17

6 Monitoringul mediului Șef lucrări dr.Serban Eugenia S20

7 Ecologie și ecotoxicologie Șef lucrări dr.ing. Eugen Jude S18

8 Platforma de cercetare Șef lucrări dr. Monica Costea S10Laboratoare