Studii de Licenta

Ingineria Sistemelor Biotehnice şi Ecologice (durată studii: 4 ani)

· Programul de studii universitare de licenţă ,,Ingineria Sistemelor Biotehnice şi Ecologice” funcţionează de la înfiinţarea Facultăţii de Protecţia Mediului în anul 1993. El s-a numit atunci ,,Ingineria Mediului”.

· Pe parcursul celor 4 ani de studii, studenţii îşi însuşesc cunoştinţele necesare evidenţierii fenomenului de poluare, mecanismele care îl determină şi îi influenţează dinamica.

· Studenţii îşi însuşesc metodele practice de determinare a indicatorilor fizici, chimici şi biologici de poluare a mediului, elementele necesare ingineriei sistemelor biotehnice şi ecologice care să asigure o dezvoltare durabilă. Absolvenţii au toate cunoştinţele necesare elaborării de politici de mediu bazate pe o abordare integrată a fenomenelor globale de mediu şi pe cele mai bune tehnologii în domeniul gestiunii factorilor de mediu. Disciplinele din planul de învăţământ sunt predate de cadre didactice titulare ale departamentului, care prin competenţă, rigoare şi respect asigură formarea unor foarte buni ,,ingineri de mediu”.

· Absolvenţii programului de studii universitare de licenţă ,,Ingineria Sistemelor Biotehnice şi Ecologice” primesc ,,Diplomă de licenţă” și conform ,,Clasificării Ocupaţiilor din România” ISCO – 08 pot avea ocupațiile de mai jos.

Plan invatamant ISBE I

Plan invatamant ISBE II

Plan invatamant ISBE III

Plan invatamant ISBE IV

Absolvenţii programului de studii universitare de licenţă ,,Ingineria Sistemelor Biotehnice şi Ecologice” primesc ,,Diplomă de licenţă” și conform ,,Clasificării Ocupaţiilor din România” ISCO – 08 pot avea următoarele ocupaţii: Consilier ecolog - 213113; Asistent de cercetare în ecologie şi protecţia mediului - 213147; Inspector de specialitate ecolog - 213302; Inginer ecolog - 213304; Inginer de cercetare în ingineria sanitară şi protecţia mediului - 214224; Profesor în învăţământul gimnazial - 233002; Analist de mediu - 263203; Monitor mediu înconjurător - 325705; Inspector pentru conformare ecologică - 325706; Responsabil de mediu - 325710; Inspector protecţia mediului - 325712; Specialist în managementul deşeurilor - 325713; Auditor de mediu - 325703; Specialist documentatie studii - 214112;

Prezentare Licenta.ppt