Cercetare‎ > ‎

Câmpuri şi platforme de cercetare

CÂMPURI ȘI PLATFORME DE CERCETARE

Nr.crt.

Câmpul/platforma de cercetare

Responsabil

Anul înființării

1.     

Câmp de cercetare privind influența pesticidelor asupra microbiotei solului, Cauaceu, Bihor

Conf. univ. dr. ing. Vasile Laslo

Șef lucrări dr. ing. Aurelia Oneț

Șef lucrări dr. ing. Emilia Pantea

Șef lucrări dr. ing. Alin Teusdea

2006

2.     

Câmp de cercetare privind combaterea eroziuni solului prin luare în cultură S.C. Pomicola Oradea

Prof.univ.dr.ing. Nicu Cornel Sabău

Prof.univ.dr.ing. Mircea Curilă

Șef lucrări dr. ing. Cristian Oneț 

2017

3.     

Câmp de monitorizare a factorilor climatici asupra unor culturi agricole Cauaceu, Bihor

Șef lucrări dr. Eugenia Șerban

Șef lucrări dr. ing. Ana Pereș

Șef lucrări dr. ing. Eliza Agud

Șef lucrări dr. ing. Koteles Nandor 

2006

4.     

Câmp de cercetare privind refacerea solurilor poluate cu petrol de la Oradea și Suplacu de Barcău

Prof.univ.dr.ing. Nicu Cornel Sabău

Conf. univ. dr. ing. Radu Brejea

Șef lucrări dr. ing. Aurelia Oneț

Șef lucrări dr. ing. Gabriela Vicas 

1994

5.     

Câmp de cercetare a refacerii landșaftului din fostele cariere de bauxită din Munții Pădurea Craiului

Conf. univ. dr. ing. Radu Brejea

Șef lucrări dr. ing. Eugen Jude

2005

6.     

Platforme de monitorizare a elementelor climei de la Oradea și Stâna de Vale

Șef lucrări dr. ing. Monica  Costea

2012