Cercetare‎ > ‎

Plan de cercetare 2017-2020


Nr.crt.

TEMA DE CERCETARE

RESPONSABIL

COLECTIV

MONITORINGUL MEDIULUI

 

1.

Cercetări privind completarea şi optimizarea softului pentru proiectarea şi verificarea reversibilităţii drenajului în subirigaţie DrenVSubIR

Prof.univ.dr.ing. Nicu-Cornel Sabău

Conf. univ. dr. ing. Maria Șandor

Șef luc. dr.ing Alin Teușdea

Șef luc. dr. ing. Marinela Bodog

Conf. univ.dr. ing. Radu Brejea

2.

Inegalități teritoriale de mediu. Studii de caz: a) județul Bihor; b) zona transfrontalieră

Șef luc. dr.ing. Tamara Romocea

Prof. univ. dr. ing. Nicu Sabău

Prof. univ. dr. ing. Mircea Curilă

Conf. univ. dr. ing. Vasile Laslo

Conf. univ.dr. ing. Radu Brejea

Șef luc. dr. ing. Emilia Pantea

Șef luc. dr. ing. Monica Costea

Șef luc. dr. ing. Ana Pereș

Șef luc. dr.. ing. Nandor Koteleș

3.

Evaluarea dinamicii caracteristicilor principalelor arii protejate din Bihor

Șef luc. dr.ing. Eliza Agud

Conf.univ.dr.ing. Vasile Laslo

Prof.univ.dr.ing. Maria.Zăpârţan

4.

Relația sol-fertilizare-plantă-animal în condițiile unei pajiști din depresiunea Beiușului

Șef luc. dr. ing. Eugen Jude

Conf. univ.dr. ing. Radu Brejea

7.

Influența dozelor și combinațiilor de îngrășăminte asupra compoziției floristice și calității mediului în condițiile unor pajiști din depresiunea Beiușului

Șef luc. dr. ing. Eugen Jude

Conf. univ.dr. ing. Radu Brejea

6.

Evoluția parametrilor de fertilitate ai solului sub influența fertilizării în condițiile unei pajiști din depresiunea Beiușului

Șef luc. dr. ing. Eugen Jude

Conf. univ.dr. ing. Radu Brejea

7.

Hazarde climatice generate de precipitații în vestul României

Șef lucr. dr. Eugenia Șerban

CS I. dr. Carmen Calotă

Asistent dr. ing. Simina Coman

8.

Tendințe climatice actuale în Câmpia de Vest situată la nord de Mureș

Șef luc. dr. Eugenia Șerban

CS I. dr. Carmen Calotă

Asistent dr. ing. Simina Coman

9

Monitoringul secetei climatologice în vestul României

Șef luc. dr. Eugenia Șerban

Prof. univ. dr. ing. Nicu-Cornel Sabău

Șef luc. dr. ing. Ana Pereș

Șef luc. dr.. ing. Nandor Koteleș

PROTECȚIA SOLULUI

10.

Stabilirea potențialului de refacere ecologică a solurilor prin cultura speciei Amarantus retroflexus.

 

Conf.univ. dr. ing. Vasile Laslo

 

Conf. univ. dr. ing. Simona Vicaș

Șef luc. dr. ing. Aurelia Oneț

Șef luc. dr. ing. Emilia Pantea

Șef luc. dr. Alin Teușdea

11.

Studiul parametrilor fizici, chimici și biologici din experiențele de lungă durată cu drenaje de la Buntești, Cefa și Avram Iancu

Conf. univ.dr. ing. Radu Brejea

 

Conf. univ. dr. ing. Maria Șandor

Șef luc. dr. ing. Tamara Romocea

Șef luc. dr. ing. Emilia Pantea

Șef luc. dr. ing. Aurelia Oneț

Șef luc. dr. ing. Cristian Oneț

12.

Determinarea biomasei microbiene și studiul activității metabolice a microflorei solurilor agricole.

Șef lucrări dr. ing. Aurelia Oneț

 

Prof. univ. dr. ing. Mircea Curilă

Conf. dr. ing. Vasile Laslo

Conf. dr. ing. Simona Vicaș

Conf. univ.dr. ing. Radu Brejea

Șef luc. dr. ing. Alin Teușdea

Sef luc. dr. ing. Cristian Oneț

13.

Cercetări privind activitatea biologică a solurilor poluate cu petrol în experiențele de lungă durată de la Suplacu de Barcău și Oradea.

 

Șef lucrări dr. ing. Aurelia Oneț

 

Conf. univ. dr. ing. Maria Șandor

Șef luc. dr. ing. Alin Teușdea

Șef luc. dr. ing. Cristian Oneț

Conf. univ.dr. ing. Radu Brejea

Șef luc. dr. ing. Emilia Pantea

 

PROTECȚIA APEI ȘI A AERULUI

 

14.

Cercetări privind potenţialul hidroenergetic al cursurilor mici de apă din Munţii Apuseni.

Prof.univ.dr.ing. Nicu-Cornel Sabău

Conf. univ.dr. ing. Radu Brejea

Șef luc. dr. ing. Tamara Romocea

Șef luc. dr. ing. Emilia Pantea

Șef luc. dr. Monica Costea

 

15.

Cercetări privind relațiile de interdependență dintre calitatea apelor substerane și de suprafață aflate în zone miniere.

Șef lucrări dr. ing. Tamara Romocea

Șef luc. dr. ing. Emilia Pantea

Șef luc. dr. ing. Alin Teușdea

Șef luc. dr. ing. Gabriela Vicaș

16.

Cercetări privind influenţa utilizării apelor menajere şi a nămolului de la staţiile de epurare municipale asupra calităţii producţiei agricole

Șef luc. dr. Emilia Pantea

Șef. luc. dr. ing. Tamara Romocea

Conf. univ.dr. ing. Radu Brejea

Șef luc. dr. ing. Carmen Ghergheles

17.

Studiu privind epurarea apelor reziduale cu ajutorul lintiţei(Lemna minor L.) si valorificarea acesteia ca sursă de biogaz

 

Șef luc. dr. ing. Emilia Pantea

Conf. dr. ing. Vasile Laslo

Șef.luc. dr. ing. Tamara Romocea

Șef.luc. dr. ing. Carmen Ghergheles

18.

Cercetări privind obţinerea de biogaz în digestoare anaerobe legate în serie

 

Șef luc. dr. ing. Emilia Pantea

Conf. univ. dr. ing. Vasile Laslo

Șef luc. dr. Monica Costea

Șef luc. dr. ing. Carmen Ghergheles

19.

Studiul calității apei folosită în industria alimentară din județul Bihor

Șef luc. dr. ing. Cristian Oneț

 

Șef luc. dr. ing. Tamara Romocea

Șef luc. dr. ing. Emilia Pantea

Șef luc. dr. ing. Aurelia Oneț

Șef luc. dr. ing. Alin Teusdea

20.

Studiul calității apei folosită în amenajările de irigații din Bihor

 

 

Șef luc. dr. ing. Cristian Oneț

 

 

Șef luc. dr. ing. Tamara Romocea

Șef luc. dr. ing. Emilia Pantea

Conf. univ. dr. ing. Maria Șandor

Șef luc. dr. ing. Aurelia Oneț

Șef luc. dr. ing. Alin Teușdea

21.

Clima și poluarea aerului în bazinul hidrografic Crișul Repede.

 

Șef luc. dr. ing. Ana Pereș

Șef luc. dr. Monica Costea

Șef luc.dr. ing. Nandor Koteles

22.

Caracterizarea climatică a Județului Bihor

 

Șef luc. dr. ing. Ana Pereș

Șef luc. dr. Monica Costea

Șef luc. dr.. ing. Nandor Koteleș

23.

Caracterizarea climatică a arealului depresionar Gurahonț

 

Șef luc. dr. ing. Ana Pereș

Șef luc. dr. Monica Costea

Șef luc. dr.. ing. Nandor Koteleș

 

RECONSTRUCȚIA LANDȘAFTULUI

24.

Cercetări privind influența fertilizării asupra relațiilor sol-plantă în condițiile fostei exploatări de bauxită de la Zece Hotare, Bihor

 

 

Conf. univ.dr. ing. Radu Brejea

 

 

Conf. univ. dr. ing. Maria Șandor

Șef luc. dr. ing. Ioana Borza

Șef luc. dr. ing. Cristian Oneț

Șef luc. dr. Alina Dora Samuel

Șef luc. dr. ing. Eugen Jude

25.

Cercetări privind influența pantei și cleionajelor asupra reconstrucției vegetației în fosta carieră de la Zece Hotare, Bihor

 

Conf. univ.dr. ing. Radu Brejea

 

 

Conf. univ. dr. ing. Maria Șandor

Șef luc. dr. ing. Ioana Borza

Șef luc. dr. ing. Aurelia Oneț

Șef luc. dr. Alina Dora Samuel

Șef luc. dr. ing. Eugen Jude

26.

Cercetări privind eroziunea de pe versanții fostei cariere de bauxită de la Zece Hotare, Bihor

 

 

Conf. univ.dr. ing. Radu Brejea

 

 

Conf. univ. dr. ing. Maria Șandor

Șef luc. dr. ing. Ioana Borza

Șef luc. dr. ing. Aurelia Oneț

Șef luc. dr. Alina Dora Samuel

27.

Cercetări privind proprietățile fizico-chimice ale solurilor poluate cu petrol din experiențele de lungă durată de la Oradea și Suplacu de Barcău

Conf. univ.dr. ing. Radu Brejea

 

Conf. univ. dr. ing. Maria Șandor

Prof. univ. dr. ing. Nicu-Cornel Sabău

Șef luc. dr. ing. Cristian Oneț

Șef luc. dr. ing. Tamara Romocea

Șef luc. dr. ing. Emilia Pantea

28.

Cercetări privind evaluarea potențialului bacterian al calității solurilor afectate de exploatațiile miniere de la Zece Hotare, Bihor

 

Șef lucrări dr. ing. Aurelia Oneț

 

Conf. univ. dr. ing. Vasile Laslo

Conf. univ.dr. ing. Radu Brejea

Șef luc. dr. ing. Cristian Oneț

Șef luc. dr. ing. Alin Teușdea

 

SURSE DE PRINCIPII ACTIVE

29.

Obținerea unor metaboliți bioactivi prin culturi de celule în suspensie la Ocimum basilicum și Majorana hortensis

Conf. univ. dr. ing. Vasile Laslo

 

Conf. univ. dr. ing. Simona Vicaș

Șef luc. dr. ing. Alin Teușdea

 

Cercetări privind influența solului asupra principiilor active ale speciilor Hypericus perforatum, Tusilago farfara, Equisetum arvense și Betula pendula din fostele exploatări de bauxită și din diferite ecosisteme din Bihor

 

Conf. univ.dr. ing. Radu Brejea

 

Conf. univ. dr. ing. Vasile Laslo

Conf. univ. dr. ing. Maria Șandor

Șef luc. dr. ing. Alin Teușdea

Șef luc. dr. ing. Ioana Borza

Șef luc. dr. ing. Tamara Romocea

                                                                   BIOTEHNOLOGII

 

30.

Stabilirea tehnologiei de cultură în vitro a unor specii endemice din munții Pădurea Craiului

Conf. univ. dr. ing. Vasile Laslo

 

Prof. univ. dr. ing. Maria Zăpârțan

Sef luc. dr. ing. Eliza Agud

31.

Stres-selecţia plantelor furajere

Sef lucrări dr.ing. Gabriela Vicaș

Prof. univ. dr. ing. Maria Zăpârțan

Conf. univ. dr. ing. Vasile Laslo

32.

Comportamentul in vitro a unor genotipuri de ghizdei (Lotus corniculatus L.) în funcție de balanța hormonală, vârsta și epoca de prelevare a explantelor

Șef luc. dr. ing. Koteleș Nandor

Șef luc. dr. ing. Ana Pereș

33.

Cercetări privind reacţia şi evoluţia in vitro a unor soiuri de cartof în scop  ameliorativ şi de obţinere a materialului săditor

Sef luc. dr. ing. Eliza Agud

Prof. univ. dr. ing. Maria Zăpârțan

Conf. univ. dr. ing. Vasile Laslo

34.

Cercetări privind conservarea prin tehnici in vitro a unor specii rare, endemice și periclitate din unele arii protejate ale județului Bihor.

Sef luc. dr. ing. Eliza Agud

Prof. univ. dr. ing. Maria Zăpârțan

Conf. univ. dr. ing. Vasile Laslo

TEHNICI MODERNE

35.

Aplicaţii ale metodelor de Separare a surselor de informaţii si Analizei în componente independente la compresia modelelor 3D

Prof.univ.dr.ing. Mircea Curilă

Prof.univ.dr.ing. Sorin Curilă

36.

Implementarea aproximării soluției ecuației diferențiale de ordinul doi cu argumentul întârziat

Prof.univ.dr.ing. Mircea Curilă

Prof.univ.dr.ing. Sorin Curilă

37.

Implementarea unei metode numerice de interpolări succesive pentru ecuaţii funcţionale integrale

Prof.univ.dr.ing. Mircea Curilă

Prof.univ.dr.ing. Sorin Curilă

38.

Aplicaţii ale metodelor de separare a surselor de informaţii si Analizei în componente independente la prelucrarea si analiza imaginilor satelitare degradate de aerosoli atmosferici

Prof.univ.dr.ing. Mircea Curilă

Prof.univ.dr.ing. Sorin Curilă

39.

Studiul potențialului energiilor regenerabile in județele Bihor și Hajdu Bihar  Contribuții privind exploatarea eficienta a acestora.

Sef lucrări dr. Monica Costea

Prof. univ. dr. ing Nicu Cornel Sabău

Prof. univ. dr. ing Mircea Curilă

Șef luc. dr. ing.. Emilia Pantea

Șef luc. dr. ing. Tamara Romocea

40.

Studiul fenomenelor de transport a  poluantilor in geofluide. Aplicatii in zona transfrontaliera Bihor-Hajdu Bihor

Sef lucrări dr. Monica Costea

Prof. univ. dr. ing Mircea Curilă

Conf. univ. dr ing. Vasile Laslo

 Șef luc. dr. ing. Ana Pereș

Șef luc. dr. ing.. Emilia Pantea

Șef luc. dr. ing.. Tamara Romocea

41.

Modelarea si simularea nivelului de zgomot urban datorat activitatilor de transport, activitatilor industriale si altor activitați specifice mediului urban

Sef lucrări dr. Monica Costea

Șef luc. dr. ing. Olimpia Mintas      

Șef luc. dr. ing. Alin Teusdea