Cercetare‎ > ‎

Plan de cercetare 2020-2025

Nr.crt.

TEMA DE CERCETARE

RESPONSABIL

COLECTIV

 

MONITORINGUL MEDIULUI

1.

Cercetări privind completarea şi optimizarea softului pentru proiectarea şi verificarea reversibilităţii drenajului în subirigaţie DrenVSubIR

Prof.univ.dr.ing. Nicu-Cornel Sabău

Șef luc. dr.ing Alin Teușdea

Șef luc. dr. ing. Marinela Bodog

Conf. univ.dr. ing. Radu Brejea

2.

Evaluarea dinamicii caracteristicilor principalelor arii protejate din Bihor

Șef luc. dr.ing. Eliza Agud

Conf.univ.dr.ing. Vasile Laslo

3.

Relația sol-fertilizare-plantă-animal în condițiile unei pajiști din depresiunea Beiușului

Șef luc. dr. ing. Eugen Jude

Conf. univ.dr. ing. Radu Brejea

4.

Influența dozelor și combinațiilor de îngrășăminte asupra compoziției floristice și calității mediului în condițiile unor pajiști din depresiunea Beiușului

Șef luc. dr. ing. Eugen Jude

Conf. univ.dr. ing. Radu Brejea

5.

Hazarde climatice generate de precipitații în vestul României

Șef lucr. dr. Eugenia Șerban

Șef luc. dr. Tudose Traian

6.

Tendințe climatice actuale în Câmpia de Vest situată la nord de Mureș

Șef luc. dr. Eugenia Șerban

Șef luc. dr. Tudose Traian

7

Monitoringul secetei climatologice în vestul României

Șef luc. dr. Eugenia Șerban

Prof. univ. dr. ing. Nicu-Cornel Sabău

Șef luc. dr. ing. Ana Pereș

Șef luc. dr.. ing. Nandor Koteleș

 

PROTECȚIA SOLULUI

 

8.

Stabilirea potențialului de refacere ecologică a solurilor prin cultura speciei Amarantus retroflexus.

 

Conf.univ. dr. ing. Vasile Laslo

 

Conf. univ. dr. ing. Simona Vicaș

Șef luc. dr. ing. Aurelia Oneț

Șef luc. dr. ing. Emilia Pantea

Șef luc. dr. ing. Alin Teușdea

9.

Studiul parametrilor fizici, chimici și biologici din experiențele de lungă durată cu drenaje de la Buntești, Cefa și Avram Iancu

Conf. univ.dr. ing. Radu Brejea

 

Șef luc. dr. ing. Emilia Pantea

Șef luc. dr. ing. Aurelia Oneț

Șef luc. dr. ing. Cristian Oneț

10.

Studiul activității biologice a solurilor agricole.

Șef lucrări dr. ing. Aurelia Oneț

 

Conf. dr. ing. Vasile Laslo

Șef luc. dr. ing. Alin Teușdea

Sef luc. dr. ing. Emilia Pantea

11.

Influența secetei asupra activității microorganismelor

Șef lucrări dr. ing. Aurelia Oneț

 

Conf. dr. ing. Vasile Laslo

Șef luc. dr. ing. Alin Teușdea

 

PROTECȚIA APEI ȘI A AERULUI

 

12.

Cercetări privind potenţialul hidroenergetic al cursurilor mici de apă din Munţii Apuseni.

Prof.univ.dr.ing. Nicu-Cornel Sabău

Conf. univ.dr. ing. Radu Brejea

Șef luc. dr. ing. Emilia Pantea

Șef luc. dr. Monica Costea

13.

Cercetări privind influenţa utilizării apelor menajere şi a nămolului de la staţiile de epurare municipale asupra calităţii producţiei agricole

Șef luc. dr. Emilia Pantea

Conf. univ.dr. ing. Radu Brejea

Șef luc. dr. ing. Carmen Ghergheles

14.

Studiu privind epurarea apelor reziduale cu ajutorul lintiţei(Lemna minor L.) si valorificarea acesteia ca sursă de biogaz

 

Șef luc. dr. ing. Emilia Pantea

Conf. dr. ing. Vasile Laslo

Șef.luc. dr. ing. Carmen Ghergheles

15.

Cercetări privind obţinerea de biogaz în digestoare anaerobe legate în serie

 

Șef luc. dr. ing. Emilia Pantea

Conf. univ. dr. ing. Vasile Laslo

Șef luc. dr. Monica Costea

Șef luc. dr. ing. Carmen Ghergheles

16.

Studiul calității apei folosită în industria alimentară din județul Bihor

Șef luc. dr. ing. Cristian Oneț

 

Șef luc. dr. ing. Emilia Pantea

Șef luc. dr. ing. Alin Teusdea

17.

Studiul calității apei folosită în amenajările de irigații din Bihor

Șef luc. dr. ing. Cristian Oneț

 

Șef luc. dr. ing. Emilia Pantea

Șef luc. dr. ing. Alin Teușdea

18.

Clima și poluarea aerului în bazinul hidrografic Crișul Repede.

 

Șef luc. dr. ing. Ana Pereș

Șef luc. dr. Monica Costea

Șef luc.dr. ing. Nandor Koteles

19.

Caracterizarea climatică a Județului Bihor

 

Șef luc. dr. ing. Ana Pereș

Șef luc. dr. Monica Costea

Șef luc. dr.. ing. Nandor Koteleș

20.

Caracterizarea climatică a arealului depresionar Gurahonț

 

Șef luc. dr. ing. Ana Pereș

Șef luc. dr. Monica Costea

Șef luc. dr.. ing. Nandor Koteleș

21.

Studiul hidrologic al bazinului hidrografic Crisuri

Șef luc. dr. ing. Koteleș Nandor

Șef luc. dr. ing. Ana Pereș

22.

Aspecte privind oscilatiile de nivel si debit al raului Crisul repede

Șef luc. dr. ing. Koteleș Nandor

Șef luc. dr. ing. Ana Pereș

 

 

RECONSTRUCȚIA LANDȘAFTULUI

23.

Cercetări privind influența fertilizării asupra relațiilor sol-plantă în condițiile fostei exploatări de bauxită de la Zece Hotare, Bihor

 

 

Conf. univ.dr. ing. Radu Brejea

 

 

Conf. univ.dr. ing. Ioana Borza

Șef luc. dr. ing. Cristian Oneț

Șef luc. dr. Alina Dora Samuel

Șef luc. dr. ing. Eugen Jude

24.

Cercetări privind influența pantei și cleionajelor asupra reconstrucției vegetației în fosta carieră de la Zece Hotare, Bihor

 

Conf. univ.dr. ing. Radu Brejea

 

 

Conf. univ.dr. ing. Ioana Borza

Șef luc. dr. ing. Aurelia Oneț

Șef luc. dr. Alina Dora Samuel

Șef luc. dr. ing. Eugen Jude

25.

Cercetări privind eroziunea de pe versanții fostei cariere de bauxită de la Zece Hotare, Bihor

Conf. univ.dr. ing. Radu Brejea

 

Șef luc. dr. ing. Aurelia Oneț

Șef luc. dr. Alina Dora Samuel

26.

Cercetări privind proprietățile fizico-chimice ale solurilor poluate cu petrol din experiențele de lungă durată de la Oradea și Suplacu de Barcău

Conf. univ.dr. ing. Radu Brejea

 

Prof. univ. dr. ing. Nicu-Cornel Sabău

Șef luc. dr. ing. Cristian Oneț

Șef luc. dr. ing. Emilia Pantea

 

SURSE DE PRINCIPII ACTIVE

 

27.

Obținerea unor metaboliți bioactivi prin culturi de celule în suspensie la Ocimum basilicum și Majorana hortensis

Conf. univ. dr. ing. Vasile Laslo

 

Conf. univ. dr. ing. Simona Vicaș

Șef luc. dr. ing. Alin Teușdea

28.

Modularea testului Cornet in studiile de fitotoxicitate la plantele de cultura

Conf. univ. dr. ing. Vasile Laslo

 

Conf. univ. dr. ing. Simona Vicaș

Șef luc. dr. ing. Alin Teușdea

29.

Cercetări privind influența solului asupra principiilor active ale speciilor Hypericus perforatum, Tusilago farfara, Equisetum arvense și Betula pendula din fostele exploatări de bauxită și din diferite ecosisteme din Bihor

Conf. univ.dr. ing. Radu Brejea

 

Conf. univ. dr. ing. Vasile Laslo

Conf. univ.dr. ing. Ioana Borza

Șef luc. dr. ing. Alin Teușdea

                                                                   BIOTEHNOLOGII

 

30.

Obtinerea de ingrasaminte foliare pe baza de nanoparticole

Conf. univ. dr. ing. Vasile Laslo

 

Sef luc. dr. ing. Eliza Agud

31.

Stres-selecţia plantelor furajere

Sef lucrări dr.ing. Gabriela Vicaș

Conf. univ. dr. ing. Vasile Laslo

Sef luc. dr. ing. Eliza Agud

32.

Cercetări privind reacţia şi evoluţia in vitro a unor soiuri de cartof în scop  ameliorativ şi de obţinere a materialului săditor

Sef luc. dr. ing. Eliza Agud

Conf. univ. dr. ing. Vasile Laslo

33.

Cercetări privind conservarea prin tehnici in vitro a unor specii rare, endemice și periclitate din unele arii protejate ale județului Bihor.

Sef luc. dr. ing. Eliza Agud

Conf. univ. dr. ing. Vasile Laslo

 

TEHNICI MODERNE

 

34.

Aplicaţii ale metodelor de Separare a surselor de informaţii si Analizei în componente independente la compresia modelelor 3D

Prof.univ.dr.ing. Mircea Curilă

Prof.univ.dr.ing. Danielle Nuzillard

Prof.univ.dr.ing. Sorin Curilă

35.

Implementarea aproximării soluției ecuației diferențiale de ordinul doi cu argumentul întârziat

Prof.univ.dr.ing. Mircea Curilă

Prof.univ.dr.ing. Sorin Curilă

36.

Implementarea unei metode numerice de interpolări succesive pentru ecuaţii funcţionale integrale

Prof.univ.dr.ing. Mircea Curilă

Prof.univ.dr.ing. Sorin Curilă

37.

Aplicaţii ale metodelor de separare a surselor de informaţii si Analizei în componente independente la prelucrarea si analiza imaginilor satelitare degradate de aerosoli atmosferici

Prof.univ.dr.ing. Mircea Curilă

Prof.univ.dr.ing. Danielle Nuzillard

Prof.univ.dr.ing. Sorin Curilă

38.

Studiul potențialului energiilor regenerabile in județele Bihor și Hajdu Bihar  Contribuții privind exploatarea eficienta a acestora.

Sef lucrări dr. Monica Costea

Prof. univ. dr. ing Nicu Cornel Sabău

Prof. univ. dr. ing Mircea Curilă

Șef luc. dr. ing.. Emilia Pantea

39.

Studiul fenomenelor de transport a  poluantilor in geofluide. Aplicatii in zona transfrontaliera Bihor-Hajdu Bihor

Sef lucrări dr. Monica Costea

Prof. univ. dr. ing Mircea Curilă

Conf. univ. dr ing. Vasile Laslo

 Șef luc. dr. ing. Ana Pereș

Șef luc. dr. ing.. Emilia Pantea

40.

Modelarea si simularea nivelului de zgomot urban datorat activitatilor de transport, activitatilor industriale si altor activitați specifice mediului urban

Sef lucrări dr. Monica Costea

Șef luc. dr. ing. Olimpia Mintas       

Șef luc. dr. ing. Alin Teusdea

41.

Analiza dependentei de rezolutiei 3D a DBM  arezultateleor calculelor de volumetrie si hidraulice pentru cunetele lacurilor de acumulare MODOG, FCCA

Șef luc. dr. ing. Alin Teusdea

Șef luc. dr. ing. Dan Gombos

Șef luc. dr. ing. Traian Modog

42.

Analiza gradului de stabilitate a nanoparticolelor de argint in combinatie cu esenta de propolis

Șef luc. dr. ing. Alin Teusdea

Conf. univ. dr ing. Vasile Laslo

Conf. univ. dr ing. Simona Vicas

Asistent dr. Luminita Fritea

43.

Analiza cromatica de imagine a fructelor

Șef luc. dr. ing. Alin Teusdea

Conf. univ. dr ing. Vasile Laslo

Conf. univ. dr ing. Simona Vicas

Drd. Adriana Memete

44.

Estimarea impactului tratamentului cu esenta de propolis asupra smaltului dentar cu posibilitatii de tratament

Șef luc. dr. ing. Alin Teusdea

Conf. univ. dr ing. Anca Porumb

Prof.dr. habil Simona Cavalu